Kontaktinformasjon


Flå kirkelige fellesråd

Adresse: Sentrumsvegen 24, 3539 Flå - se kart
Telefon:
 911 34 327
Epost:
flaakirke@flaa.kommune.no

Kirken: Her kan du lese mer om kirken vår: Flå kirke

 

Sokneprest Flå

Kjell Bjørka

97537217

Send epost

Daglig leder, kirkeverge (vakttelefon)

Martha Kristin Gaptjern

911 34 327

Send epost

Prost Hallingdal

Sveinung Hansen

32086162

97001101

Send epost

Kirketjener/Klokker

Karin Reiersgård

971 73 436

Gravstell

Øyvind Riggenholt

97149938

Organist, Trosopplærer og konfirmantmedarbeider

Marianne Gandrud Skinnes

917 96 377

Send epost