ÅPEN KIRKE FOR DERE SOM ER BOSATT I FLÅ


Ønsker du som bor i Flå et besøk i kirken, så tar vi imot deg med hjertevarme

 

Koronasituasjonen har gjort det vanskelig for oss å gjennomføre ordinære gudstjenester. Og kirkerommet, det å møte presten eller høre lyden fra orgelet kan være et savn for noen. Men også det å få komme i kirkerommet å tenne et lys for noen man savner eller noe man tenker på kan også være et savn.

Vi vil derfor ha åpen kirke disse dagene:

Tirsdag 2/2 kl 18.00-19.30

Onsdag 3/2 kl 11.00-13.00

Tirsdag 16/2 kl 12.00-13.00 og 18.00-19.00

Både sokneprest Kjell og organist Marianne vil bidra til at dette blir et hyggelig "komme innom"  besøk.

Og besøket i forhold til smittevern blir selvfølgelig kontrollert og nøye fulgt opp hele tiden

Vi ønsker velkommen til hjertevarme i Flå Kirke.

 

Tilbake