MARTIN LUTHER


 
I 2017 er det 500 år siden Martin Luther hengte opp sine 95 teser på døra til slottskirken i Wittenberg. Teser som ga uttrykk for det han lenge hadde kjempet med. Både i forhold til sin egen tro, sitt eget liv, og i forhold til kirken. Han kjente seg selv for godt til at det fantes noen lettvint vei til nåde.
Hvordan finner jeg en nådig Gud? Det var Martin sitt store spørsmål. Et spørsmål han slet med både dag og natt. I vår tid er det nok ikke dette spørsmålet som er mest stilt. Verken innenfor eller utenfor kristne miljøer.

Tilbake