GRAVMINNER


 
Vil minne om at alle som er fester for en grav, har ansvar for at gravminner står støtt og ikke kan velte. Fint om dere som er festere, tar en sjekk på de gravene dere har ansvar for. Sjekk at de er ordentlig boltet. Hvis behov for hjelp, så ta kontakt med kirkegårdsarbeider Per Arne Martinsen eller kirkekontoret ved kirkeverge Martha Kristin Gaptejrn.

Tilbake