KONFIRMASJONSDATOER 2018-2020


Konfirmasjonsdatoer 2018-2020
Etter søknad fra menighetsrådet til biskop, er følgende lørdager innvilget til konfirmasjonsgudstjenesten:
2018: Lørdag 5. mai
2019: Lørdag 4. mai
2020: Lørdag 2. mai

Tilbake