KONFIRMANTER I FLÅ KIRKE MAI 2018


Tilfeldig rekkefølge: (Foto: Marit Skredegård)
Ida Moen Frisenberg
Maria Hyldmo
Omund Lysne Kolsrud
Kaylen Martinsen
Celine Espeland Roa
Marcus Schulz
Silje Stavn
David Stenerud
Christopher Robin Sævre
John William Whiting

Tilbake