KONFIRMANTER 2019


Lørdag 4. mai var det konfirmasjon i Flå kirke.
Magne og Børre Frydenlund sto for fine musikkinnslag, og dette sammen med sokneprest Kjell Bjørka skapte en fin start på en stor dag for mange.
1. rekke fra venstre: Mari My Steinmoen, Nora Frydenlund, Emilie Kristine Kaspersen
2. rekke fra venstre: Magnus Evenstuen, Torbjørn, Brunes, Olav Gaptjern
3. rekke fra venstre: Fredrik Amlie Ekeren, Anders Gunnerud (i tillegg har Ekin Seyhan konfirmert seg)
Prest: Kjell Bjørka
Fotograf: Marit Skredegård, Gol
Tilbake