KONFIRMANTER 2016


Konfirmasjon 8. mai 2016
Preste: Kjell Bjørka

Daimen Martinsen
Einar Espeland Roa
Sander Gullingsrud Bækken
Håkon Gaptjern Sveen
Håvard Gaptjern
Martin Hyldmo

Fotograf: Marit Skredegård
Tilbake