VEDLIKEHOLD KIRKETAK FLÅ KIRKE


 

Flå kirkelig fellesråd og Flå kommune er veldig glad for at vedlikehold av kirketak er framskyndet og igang. Skulle egentlig startet etter 17.mai. Men veldig bra å gjøre dette nå, når aktiviteten i kirken ellers er redusert. Også godt i denne tiden å kunne bidra til at oppdragstakere/bedrifter kan holde folk i arbeid og slippe permitteringer. Norheim Naturstein As fra Oppdal er i full aktivitet. Dette blir veldig bra.
Vi gleder oss til ferdig resultat.

På bildet:
Fra venstre: Snorre Haugland (Norheim Naturstein As), Arne Hilde (Flå kommune), Tom Erik Norheim (Norheim Naturstein As), Martha Kristin Gaptjern (kirkeverge) , Runar Almestrand (Profilmontering)

Tilbake