Nye Smittevernregler fra 9. desember 2021


Igjen må vi forholde oss til flere smittevernregler, men seremonier, gudstjenester og konserter gjennomføres

 

Det har igjen kommet strengere smittevernregler. Dette vil vi selvfølgelig merkes på alle arrangement i kirken, da både registrering av deltagere og delvis bruk av munnbind er tilbake. Håndsprit har vi beholdt som rutine hele tiden. 

Som tidligere skal vi registrere alle deltagere med navn og telefonnummer. Listene blir oppbevart trygt i 14 dager før de blir makulert. Dette for å kunne ta kontakt om det har oppstått smitte blandt noen av deltagerne. 

Faste tilviste plasser betyr at man skal sitte på samme plass under hele arrangementet tilvist av en kirkevert/vakt,  med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks dåp, nattverd eller toalettbesøk. Samt inn og ut av kirka. Plasser blir tildelt med minst en setebredde/stolbredde, omtrent 1 meter avstand sidelengs mellom hustandsmedlemmer/tilsvarende nærkontakter. Når det ikke blir tilvist så gjelder 1-meterskravet.

Utdrag fra smittevernregler på regjeringen.no: 

  • Arrangør skal legge til rette for at man skal kunne holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 1-meterskravet gjelder ikke når alle i publikum kan ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Bruk av munnbind skal brukes når man beveger seg i rommet, som ved inngang og utgang samt når man står i «nattverdkø». Når man sitter med avstand i kirkebenkene kan munnbind tas av. 

Antallet vil kunne variere fra gang til gang da dette styres ut ifra hvor mange som kan sitte sammen. Men siden vi denne gangen ikke trenger å ta hensyn til avstand foran og bak og kan bruke alle kirkebenker, vil det være enklere å få plass til flere enn tidligere. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon i forbindelse med julens arrangement ellers. 

Generelt:

 

  • Ta vaksine!
  • Hold deg hjemme og ta test ved sykdom. Ikke gå i kirken om du er uvel!
  • Håndhygiene: Alle besøkende i kirken vil bli spritet med håndsprit ved inngangen.
  • Det anbefales å bruke munnbind i kirken.
  • Hold en meters avstand til andre enn de i din egen husstand eller nærkontakter
  • Unngå klemming og håndhilsning.

 

 

Tilbake