FOLKEMUSIKK GUDSTJENESTE 15, August


For første gang arrangeres det gudstjeneste med folkemusikk liturgi i Flå kirke

 

Ål kirke har for noen år siden jobbet frem et konsept med 
folkemusikk i liturgien.
Vi har fått støtte fra opplysningsvesenets fond til å gjennomføre en folkemusikkgudstjeneste i Flå og har fått bistand fra Ål til å gjøre dette.
Målet vårt er at vi kan få dette årlig med både innleide og egne musikere i Flå

Medvirkende musikere her blir: 
Audun Flaen (orgel)
Jo Asgeir Lie (trekkspill)
Eilif Gundersen (bukkehorn, lur og Seljefløyte)

I tillegg blir dette Arne Jensen sin siste gudstjeneste i Flå Kirke, og det blir kirkekaffe.
Håper flest mulig vil komme på dette.
 

Tilbake