KORONANYTT PR JULI 2021


Samfunnet har gjenåpnet enda mer. For kirken har det ikke blitt særlige endringer, fordi man fortsatt må holde 1-meters avstand.

 

I skrivende stund for Fløværingen, så var ikke disse endringene kommet. Se derfor bort i fra reglene rundt avstand og antall som står der.  

I Flå Kirke blir følgende gjeldende nå:

  • Avstand: Det vil fortsatt være 1-meter som gjelder.
  • Antall i Flå Kirke pr nå: 100 på tilviste plasser. I seremonier, lukkede arrangement, konserter o.l der gjestelisten er kjent på forhånd, det er flere større kohorter og det kan plasseres på forhånd vil man kunne klare ca 115. For selv om det nå er åpnet for flere deltagere i trinn 3, så må vi forholde oss til 1-meters regel og derfor blir det også begrenset med plasser.
  • Håndsprit inn og ut  av kirken er påbudt.
  • Vi fortsetter med munnbind inn og ut av kirken når det er større arrangement, begravelser etc, da dette er tilfeller vi ikke alltid kan klare å holde 1 meters avstand. Munnbind anbefales også sterkt ute der man ikke klarer å holde 1-meters avstand. De som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, vil dette ikke gjelde. Det samme med barn under 12 år.
  • Og man skal holde seg hjemme om man er syk. 
  • Vi kan igjen ta imot besøkende på kirkekontoret, men gjør gjerne avtale. Feriestengt deler av sommeren, men servicekontoret på Flå veksthus har oversikt.
  • Konfirmantarbeidet  har i utganspunktet kunnet ha sin aktivitet hele tiden, siden de er i samme kohort. 
  • Trosopplæringen har gradvis blitt gjenåpnet med forskjellige aktiviteter allerede.
  • Hyggetreff blir fra høsten når Kjell Bjørka er tilbake

De viktigste endringene nasjonalt for kirken:
•    Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
Anbefalingen retter seg nå til enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.

 

Tilbake