KORONANYTT PR 27.Mai 2021


Samfunnet gjenåpnes nå gradvis, og det skjer derfor også endringer i kirken

 

I skrivende stund for Fløværingen, så var ikke disse endringene kommet. Se derfor bort i fra reglene rundt avstand og antall som står der.  

I Flå Kirke blir følgende gjeldende nå:

  • Avstand: 2- meters regel er borte, og det vil også i kirken være 1-meter som gjelder.
  • Antall i Flå Kirke pr nå: 100 på tilviste plasser. I seremonier, lukkede arrangement, konserter o.l der gjestelisten er kjent på forhånd, det er flere større kohorter og det kan plasseres på forhånd vil man kunne klare 115.  
  • Håndsprit inn og ut  av kirken er påbudt.
  • Vi fortsetter med munnbind inn og ut av kirken, da dette er tilfeller vi ikke alltid kan klare å holde 1 meters avstand. Munnbind anbefales også sterkt ute der man ikke klarer å holde 1-meters avstand. De som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, vil dette ikke gjelde. Det samme med barn under 12 år.
  • Og man skal holde seg hjemme om man er syk. 
  • Vi kan igjen ta imot besøkende på kirkekontoret, men gjør gjerne avtale.
  • Konfirmantarbeidet  har i utganspunktet kunnet ha sin aktivitet hele tiden, siden de er i samme kohort. 
  • Trosopplæringen har gradvis blitt gjenåpnet med forskjellige aktiviteter allerede.
  • Hyggetreff blir fra høsten når Kjell Bjørka er tilbake

De viktigste endringene nasjonalt for kirken:
•    Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
Anbefalingen retter seg nå til enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.
•    Flere deltakere på arrangementer innendørs:
Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.
•    2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind. Dette er i tråd med FHIs anbefaling.
 

Tilbake