FASTEAKSJONEN 2024


Aksjonsdager med bøss 17-19 mars, men fortsatt mulighet for å gi gave. Les mer her!

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Vi jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv.

I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet, med særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske. Årets aksjonsdager er 17.-19. mars 2024.

Hvis du ikke har fått mulighet til å støtte Fasteaksjonen og lyst til det, så er det fortsatt mulighet.

Du kan gjøre følgende:

Vipps  2426
SMS   VANN til 2426 (300kr)
Fasteaksjonskonto  1594 22 87493

Det er håp i en dråpe vann!

Tilbake