Hva innebærer det å stille som kirkevert?


Tor Gunnar Sand er kirkevert og forteller hvordan det er å være kirkevert. Vi har fortsatt behov for kirkeverter, så ta kontakt om du er interessert

HVA INNEBÆRER DET Å STILLE SOM KIRKEVERT?

 

I disse coronatider blir de som kommer til kirken møtt av en kirkevert; noen ganger av flere – mange kjenner nok til kirkevertene fra før coronaens tid, også, men oppgavene er blitt litt annerledes. Oppgavene til en kirkevert er å ta imot dem som kommer på en vennlig måte og forklare hvilke regler som må følges som en følge av myndighetenes bestemmelser. Som regel dreier det seg om å holde avstand (hvor setter man seg i forhold til andre), håndhygiene («sprite sin hender») og eventuelt bruk av munnbind. Ikke minst er det nødvendig å skrive ned alles navn og telefonnummer.

Kirkeverten er ikke en person oppnevnt innenfor det geistlige hierarki, men en frivillig – en helt vanlig person blant flåværinger (i den grad man kan si at flåværinger er helt vanlige).

Tor Gunnar Sand kan fortelle at det er en hyggelig oppgave! Han fremhever nettopp det trivelige ved innsatsen. Han sier at for ham har det en ekstra verdi å treffe bygdefolk og «bli kjent på ny» - Tor Gunnar er nylig kommet tilbake som innbygger i Sørbygda efter å ha vært annetsteds i rundt førti års tid. Han sier: «Selv om jeg nok drar kjensel på de fleste, må jeg nok ofte spørre om navnet for å være sikker!» Han påstår at han nå har kjøkkenveggene sine fulle av gule huskelapper med navn på sambygdinger – vi kan vel ta det med en klype salt, kanskje.

Tor Gunnar legger til at det dessuten er hyggelige folk som har sitt arbeide i kirken. Han skynder seg å legge til at han ikke har noen ambisjoner selv om å gå gradene til prest eller organist, men han vurderer å ta plass på høyre side av inngangen i stedet for venstre, hvor han pleier å stille seg nå. Hans mest relevante, tidligere arbeidserfaring til rollen som kirkevert regner han som den gang han stilte som juletre på søndagsskolen i Hønefoss for rundt tredve år siden.

Endelig forteller han at han ble imponert over konfirmantenes opptreden. Han tillegger det delvis deres egen karakter og innsikt, samtidig som han sier de nok har fått fin opplæring.

Tor Gunnar sier at det er ingen grunn til å grue seg ved tanken på å ta på seg kirkevertrollen!

Kunne du tenke deg å stille som kirkevert, så er det bare å ta kontakt med undertegnede.

For Flå Menighetsråd

Jon Roar Strandenes

 

Tilbake