RESULTATET FOR KIRKEVALGET LOKALT ER KLART


Valgresultatet for det nye menighetsrådet i Flå er klart

Valgresultatet er klart, og her er det nye menighetsrådet i Flå😀

Faste medlemmer:

1. Sigrid Ingeborg Gislerud, 298 stemmer

2. Tone Gunnarsdatter Bråten, 287 Stemmer

3. Aud Marianne Eidal Berg, 268 stemmer

4. Olaug Kristin Sørlie, 253 stemmer

Fast møtende 1. varamedlem:

Oddvar Øyvind Riggenholt, 248 stemmer

Øvrige varamedlem:

2. Karin Reiersgård, 232 stemmer

3. Ellinor Frisenberg, 229 stemmer

4. Sara Johnsen Østdahl, 228 stemmer

5. Sylvia Hilde Klinge, 219 stemmer

Takk til all som har stemt og takk til den fine gjengen med valgfunksjonærer for jobben dere gjorde😀

Gratulerer og velkommen til alle nye i menighetsrådet🇳🇴 Vi gleder oss til å samarbeide med dere de neste 4 år🤩

Tilbake