Godkjent listeforslag Flå menighetsråd, kirkevalget 2023


Nominsjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget i Flå

Flå menighetsråd som valgstyre vedtok i sitt møte tirsdag 25. april følgende listeforslag til menighetsrådsvalget 2023: 

 

1.  Aud Marianne Eidal Berg, f. 1949.

2. Sigrid Ingeborg Gislerud, f. 1962

3. Tone Gunnarsdatter Bråten, f. 1968

4. Sara Johnsen Østdahl, f. 1991

5. Karin Reiersgård, f. 1949

6. Øyvind Riggenholt, f. 1948

7. Sylvia Hilde Klinge, f. 1976

8. Olaug Kristin Sørlie, f. 1957

9. Ellinor Frisenberg, f. 1962

Det er adgang til å klage for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Fristen er mandag 9. mai.

Som ny ordning i 2023 kan det innen 15. mai fremmes forslag om supplerende nominasjon, altså flere kandidater på lista. Et forslag til kandidat skal da være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.
Klage eller forslag til supplerende nominasjon sendes kirkekontoret innen de nevnte datoer på flaakirke@flaa.kommune.no innen 

 jfr. Kirkevalgreglene §8-1.

Det skal velges 4 faste medlemmer og 5 varamedlemmer, og 1. vara møter fast på møter i tillegg til de faste medlemmene. 

Valgdagene er 10-11. september 2023, og det er forhåndsstemming  i perioden 10. august til 8. september.

Mer informasjon om tider og steder for forhåndsstemming og valglokale blir  annonsert i Hallingdølen.

Nomi

Tilbake