Påskeandakt 2023


Du er aldri alene

Blant de første som fikk møte Jesus etter oppstandelsen var to menn på vandring bort fra Jerusalem i retning småbyen Emmaus. Vi vet nesten ingenting om dem, bortsett fra at en av dem hette Kleopas. De var så nedtynget av det som hadde hendt de siste dagene at de ikke gjenkjente Jesus da han slo følge med dem. Trolig hadde de stått på avstand og sett Jesus dø på korset, og vi kan bare forestille oss hvordan sorgen blindet dem. De trengte tid for å bearbeide de veldige inntrykkene. Kanskje var de på vei til hjembyen sin, og på veien gikk de og samtalte om de forvirrende ryktene om at Jesus skulle ha vist seg for noen kvinner de kjente.
Midt i denne forvirringen gjør de noe veldig lurt. De vandrer og de samtaler. Den som vandrer kommer alltid videre. Noen ganger er det på en landevei, andre ganger over en åpen bibel eller i samtale med mennesker vi har tillit til. Det er ikke sikkert at man fra begynnelsen av kjenner igjen Jesus. Mange har opplevd at det tar litt tid før man får opp øynene for hvem han er. Men når en ser seg tilbake, oppdager en ofte spor av at han var der også da alt så mørkt og håpløst ut.
Da Jesus plutselig dukket opp lys levende og møtte disiplene bak stengte dører, trodde de at han kom til dem utenfra, for så å forlate dem igjen. Sannheten er at han var der hos dem hele tiden. De så det bare ikke. Men noen få ganger var det som om han tente lyset for at de skulle se ham på samme måten som før. Så ble lyset slukket igjen, men samværet fortsatte – ikke i mørket, men i troens lys.
De to Emmaus-vandrerne insisterte på at Jesus skulle bli hos dem da det led mot kveld. Og da de satt til bords og han brøt brødet og ga dem, ble øynene deres åpnet så de kjente ham igjen. Hvor mange mennesker som har kjent Jesus igjen for første gang når de tok imot brødet og vinen i nattverden, vet bare Gud.
Du kan sikkert kjenne deg ensom og forlatt iblant, men sannheten er befriende; om du ser han eller ikke, er Jesus Kristus med deg alle dager inntil verdens ende.
 
Biskop Jan Otto Myrseth

 

Tilbake