NY PREST OG ORDINASJON I FLÅ KIRKE


Nå er det ansatt fast sokneprest i Flå og ordineringen med biskop skjer i Flå kirke 19. juni

 

Ny prest og ordinasjon i Flå kirke. 

Søndag 19. juni blir en minnerik dag i Flå kirke. Da blir Vetle Styve Sæbø vigslet til prestetjeneste av biskop Jan Otto Myrseth. Vetle er 27 år og er opprinnelig fra Ulsteinvik. Han avslutter teologistudiene ved Universitetet i Oslo i vår og starter opp som sokneprest på Flå i sommer.  Det har bare en gang tidligere i historien blitt ordinert prest i Flå kirke. Det var i 1995 da Jørund Midttun ble ordinert og startet som kapellan i Nes Prestegjeld og Flå kirke.  Så dette er en spesiell dag og opplevelse og hendelse i Flå Kirke sin historie og ikke minst etter mange år med prester inne i bare korte perioder er vi veldig glad for at Vetle Styve Sæbø har valgt å takke ja til å være sokneprest i Flå. 

Den nye soknepresten har bred erfaring fra arbeid med barn og ungdom, blant annet som ungdomsarbeider i Østerås menighet i Bærum. Vetle har sine store interesser i musikk og friluftsliv, har vært aktiv i TenSing, og er også tidligere norgesmester i selskapsdans! 

Det siste året har Vetle skrevet ferdig masteroppgaven i teologi parallelt med at han har hatt et vikariat som prostiprest i 50%. Primært har han hatt ansvar for konfirmanter på Nes, samt inngått i ordinær tjenesteturnus med meg gudstjenester og gravferd. 

Stillingen som sokneprest på Flå er 50% og han vil kombinere denne stillingen med å være en 50% stilling som fjellprest. Dette innebærer at i tillegg til å være menighetsprest for små og store på Flå vil Vetle få et hovedansvar for å utvikle det kirkelige tilbudet for tilreisende, sesongarbeidere og hyttehallinger. Vetle vil både ha bolig og kontor på Flå og vi ønsker han hjertelig velkommen til Flå. Dette blir bra,

Vi håper mange fløværinger vil bli med på ordinasjonen og feiringen av Flås nye sokneprest den 19. juni.

 

Tilbake