VELKOMMEN TIL FLÅ KIRKE


Velkommen til gudstjeneste igjen i Flå Kirke

 

Vi kan endelig gjenåpne for gudstjenester i Flå Kirke igjen. Første gudstjeneste er 18. april kl 11.00 I Flå Kirke. Vi har foreløpig satt antallsbegrensningen på 50 personer, da vi pga salmesang bør følge anbefalingen fra myndighetene om 2 meter avstand. Det samme gjelder begravelser og bisettelser.

Dere vil få tilvist plass når dere kommer. Munnbind inn og ut av kirken, samt "sprite" hender inn og ut. Og dere vil blir registrert på lister som blir oppbevart og makulert innen 14 dager.

Velkommen!

Tilbake